{"html":"\n
\n Archiwalne przetargi<\/h18>\n
\n \n
\n

24<\/p>\n

03.2016

\n <\/div>\n

\n
Post\u0119powanie Z-CBR-6-2016 - Instalacje elektryczne i IT \u2013 odpowiedzi na pytania<\/h5>\n

\nW dniu 24 marca 2016 r. wp\u0142yn\u0119\u0142y pytania dotycz\u0105ce Post\u0119powania oznaczonego nr Z-CBR-6-2016 Instalacje elektryczne i IT.<\/p>\n\n <\/div>\n <\/a>\n <\/article>\n

\n \n
\n

24<\/p>\n

03.2016

\n <\/div>\n

\n
Og\u0142oszenie o post\u0119powaniu wyboru dostawcy oznaczonym nr: Z-CBR-7-2016<\/h5>\n

o udzielenie zam\u00f3wienia wsp\u00f3\u0142finansowanego nie podlegaj\u0105cego przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam\u00f3wie\u0144 publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z p\u00f3\u017a. zmianami).<\/p>\n\n <\/div>\n <\/a>\n <\/article>\n

\n \n