Strona wykorzystuje pliki cookies Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Strona wykorzystuje pliki Cookies. Poznaj naszą Politykę Cookies.
Więcej możliwości. Tworzymy przestrzeń unikalną.

pl

Grupa Nowy Styl od początku swojej działalności stawia na rozwój, dlatego angażuje się w wiele projektów przyczyniających się do polepszania jakości produktów.

Zaangażowanie i chęć doskonalenia firmy została zauważona i doceniona przez Unię Europejską, która wsparła finansowano nasze projekty w ramach programów Unia dla Przedsiębiorczości oraz Innowacyjna Gospodarka. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami realizowanych działań.

Utworzenie Centrum B+R

Chcemy przyspieszyć rozwój technologiczny firmy i usprawnić wdrażanie innowacyjnych rozwiązań meblowych na rynek, dlatego zdecydowaliśmy się na rozbudowę naszej infrastruktury i zespołu badawczo-rozwojowego w ramach własnego centrum B+R.

W listopadzie 2015 roku rozpoczęliśmy przedsięwzięcie pn. „Utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego przez Nowy Styl Sp. z o.o.”, które realizujemy przy wsparciu finansowym ze środków publicznych w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest utworzenie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki – Centrum B+R Grupy Nowy Styl. Będzie to interdyscyplinarny ośrodek, w którym wyspecjalizowany personel będzie systematycznie prowadził badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Ma to na celu zwiększenie zasobów wiedzy naszej firmy oraz wykorzystanie ich do tworzenia nowych zastosowań w pracach nad indywidualizacją produkcji meblarskiej, opracowywania nowych prototypów oraz w zakresie usprawniania i optymalizacji technologii produkcji mebli.

W ramach projektu rozbudujemy nasz zespół B+R, na cele Centrum przystosujemy jeden z naszych budynków i wyposażymy go w nowoczesną aparaturę badawczą i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia badań w zakresie ergonomii, akustyki i wzajemnego oddziaływania stosowanych materiałów i środowiska naturalnego.

Naszymi partnerami dla prac badawczo-rozwojowych są:

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Planowana całkowita wartość projektu: 13 244 394,00 PLN

Kwota dofinansowania: 3 647 620,00 PLN

Umowę o dofinansowanie projektu podpisaliśmy we wrześniu 2016 r. Jego realizacja potrwa do końca października 2018 r.

Budowa Nowej Fabryki Mebli

Grupa Nowy Styl zrealizowała w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 projekt pn.: „Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim - budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Nowy Styl Sp. z o.o. oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim", który był prowadzony w ramach Działania 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu: 105 706 753,60 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
39 998 981,62 PLN
Termin realizacji: 2009 r. - 2014 r.

Celem projektu były:

  1. Budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego;
  2. Wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji;
  3. Wdrożenie i produkcja innowacyjnych produktów;
  4. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i marketingowych;
  5. Wprowadzenie innowacyjnego oprogramowania do obsługi zamówień klienta.

Projekt budowy Fabryki Mebli Biurowych zakończył się w 2014 roku. Na terenie nowego zakładu zainstalowane zostały dwie linie montażowe: mało- i wielkoseryjna. Pierwsza z nich, sprzężona z zaawansowanym oprogramowaniem projektowym, pozwala na realizację indywidualnych zamówień naszych klientów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i filmu z prowadzonej inwestycji!

ZOBACZ wideo:

Prezentujemy pierwsze relacje z budowy Nowej Fabryki Mebli Grupy Nowy Styl. Kolejne części już wkrótce!

Produkcja płyt kompozytowych

Budowa nowoczesnej Fabryki Mebli Biurowych w Jaśle to nie jedyna inwestycja Grupy Nowy Styl prowadzona przy wsparciu środków Unii Europejskiej. Od lat staramy się dobrze wypełniać swój obowiązek względem środowiska naturalnego, ponieważ rozumiemy, że nasz sukces oznacza większą odpowiedzialność za otoczenie. Zależy nam na zrównoważonym rozwoju; chcemy aby prowadzona przez Grupę działalność produkcyjna w możliwie minimalnym stopniu wpływała na środowisko naturalne.

Do tej pory Grupa Nowy Styl podejmowała wiele działań w celu racjonalizacji gospodarowania materiałami i surowcami do produkcji swoich mebli. Wytyczone przez Zarząd Grupy cele Polityki środowiskowej zainicjowały wiele proekologicznych inicjatyw, m.in. minimalizujących zużycie energii, wody oraz ograniczających powstawanie odpadów. Teraz – z pomocą Funduszy Europejskich opracowaliśmy nową technologię, która pozwoli również na maksymalne ich wykorzystywanie.

W 2012 roku zakończyliśmy realizację innowacyjnego projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych”. Polega ona na zastąpieniu dotychczas stosowanych komponentów, elementami wytwarzanymi z odpadów powstających w procesach produkcyjnych (m.in. odpadami drewnopochodnymi oraz ścinkami materiałów tapicerskich). Dzięki temu w zakładach Grupy Nowy Styl byliśmy w stanie ograniczyć wykorzystanie surowców pierwotnych. Tapicerowane wersje wielu popularnych krzeseł, które znajdują się w kawiarniach, domach i miejscach socjalnych, będą od teraz wykonywane zgodnie z najnowszymi eko-technologiami.

Projekt został zrealizowany w ramach:
Osi priorytetowej 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, oraz
Osi priorytetowej 4. - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.

W wyniku realizacji projektu rozbudowaliśmy własną komórkę B+R, opracowaliśmy nową technologię produkcji wyrobów z płyt kompozytowych. Wynalazek zgłoszono do objęcia ochroną patentową oraz zastrzeżono nowy wzór użytkowy.

Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych umożliwiło nadanie nowych cech użytkowych conajmniej trzem liniom wyrobów. Realizacja założonych celów wpisuje się w pełni w plan polityki zrównoważonego rozwoju naszego przedsiębiorstwa, polegającej na prowadzeniu działalności produkcyjnej w możliwie minimalnym stopniu ingerującej w środowisko naturalne.

Wydatki kwalifikowane Projektu wyniosły: 2 203 719,78 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło:
872 119,16 PLN
Dofinansowanie w formie dotacji celowej wyniosło: 153 903,38 PLN

Dowiedz się więcej:
Informacja prasowa nt. produkcji płyt kompozytowych
Informacja o projekcie

ZOBACZ wideo:

Produkcja elementów krzeseł z odpadów poprodukcyjnych tematem programu Innowacyjne Podkarpacie. Polecamy!

Unia dla przedsiębiorczych

Grupa Nowy Styl na przestrzeni ostatnich lat prowadziła również wiele inwestycji mających na celu skuteczne realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju. W zakładzie Przetwórstwa Drzewnego w Rzepedzi zainicjowaliśmy pracę systemu magazynowania, transportu i rozdrabniania odpadów drzewnych. Natomiast w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Jaśle w 2007 roku oddaliśmy do eksploatacji instalację oczyszczania ścieków przemysłowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami obu projektów, prowadzonych przy wspaciu Programu Konkurencyjności Unia dla Przedsiębiorczych:

Inwestycje proekologiczne w Zakładzie Przetwórstwa Drzewnego w Rzepedzi
Inwestycje proekologiczne w Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Jaśle