Strona wykorzystuje pliki cookies Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Strona wykorzystuje pliki Cookies. Poznaj naszą Politykę Cookies.
Więcej możliwości. Tworzymy przestrzeń unikalną.

pl

Ogłoszenie o postępowaniu wyboru dostawcy oznaczonego nr: Z-CBR-13-2016
04.10.2016

o udzielenie zamówienia współfinansowanego nie podlegającego przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z póź. zmianami).

  1. Przedmiot zamówienia:

Sprzęt komputerowy IT (Etap 2) – Komputery przenośne z wyposażeniem dodatkowym – 8 kpl.

Termin wykonania zamówienia:

do 21 dni, licząc od dnia przekazania instrukcji Zamawiającego (patrz Załącznik nr 4 do SIWZ - pkt 5, ppkt 5.4).

  1. Termin złożenia oferty

12.10.2016 r. do godziny 1200

  1. Miejsce złożenia oferty:

Sekretariat Zarządu - Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 lub na adres e-mail: info.cbr@nowystylgroup.com

  1. Informacje dodatkowe:

Wyjaśnienia i informacje dodatkowe należy kierować pisemnie na adres e-mail:

info.cbr@nowystylgroup.com

Kontakt telefoniczny w sprawie dodatkowych informacji:

Marek Dąbrowski, tel. +48 510 005 417 (sprawy techniczne)

Piotr Wróblewski, tel. +48 797 001 745 (sprawy formalne)

Warunki udziału w postępowaniu:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wszyscy wykonawcy spełniający warunki zawarte w SIWZ.

w imieniu Zamawiającego:

Piotr Wróblewski

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ zawierającą niezbędne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać tutaj. Załączniki zostaną przesłane Oferentom w odpowiedzi na zgłoszenie mailowe przesłane zgodnie z wskazanymi danymi kontaktowymi w pkt. 5.