Strona wykorzystuje pliki cookies Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Strona wykorzystuje pliki Cookies. Poznaj naszą Politykę Cookies.
Więcej możliwości. Tworzymy przestrzeń unikalną.

pl

Ogłoszenie o postępowaniu wyboru dostawcy oznaczone nr: Z-CBR-11-2016
14.09.2016

Ogłoszenie o postępowaniu wyboru dostawcy oznaczone nr: Z-CBR-11-2016

o udzielenie zamówienia współfinansowanego nie podlegającego przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z póź. zmianami).

  1. Przedmiot zamówienia:

Sprzęt komputerowy IT (Etap 1) – Serwery do wirtualizacji desktopów (VDI) z systemem operacyjnym – szt. 2

  1. Termin wykonania zamówienia:

4 tygodnie od dnia złożenia zamówienia

  1. Termin złożenia oferty

23.09.2016 r. do godziny 1200

  1. Miejsce złożenia oferty:

Sekretariat Zarządu - Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 lub na adres e-mail: info.cbr@nowystylgroup.com

  1. Informacje dodatkowe:

Wyjaśnienia i informacje dodatkowe należy kierować pisemnie na adres e-mail: info.cbr@nowystylgroup.com

Kontakt telefoniczny w sprawie dodatkowych informacji:

Piotr Ziemiański, tel. +48 510 005 417 (sprawy techniczne)

Piotr Wróblewski, tel. +48 797 001 745 (sprawy formalne)


Warunki udziału w postępowaniu:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wszyscy wykonawcy spełniający warunki zawarte w SIWZ.

w imieniu Zamawiającego:
Piotr Wróblewski

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/ zawierającą niezbędne materiały dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać tutaj. Załączniki zostaną przesłane Oferentom w odpowiedzi na zgłoszenie mailowe przesłane zgodnie z wskazanymi danymi kontaktowymi w pkt. 5