Strona wykorzystuje pliki cookies Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Strona wykorzystuje pliki Cookies. Poznaj naszą Politykę Cookies.
Więcej możliwości. Tworzymy przestrzeń unikalną.

pl

Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl

Oddajemy w Wasze ręce kolejny raport społeczny Grupy Nowy Styl. Dokument, w którym staraliśmy się w sposób czytelny pokazać postęp, jaki przez ostatnie 2 lata dokonał się w naszej organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju.


Na co dzień działamy według określonej misji, w której zawsze na pierwszym miejscu są ludzie. Dla nich realizujemy nasze projekty, po to, by pracowało im się wygodnie i zdrowo. Równolegle budujemy silną i etyczną organizację, której rozwój jest jednocześnie rozwojem jej pracowników i społeczności, w których funkcjonuje. Wiemy, że nasza działalność ma istotny wpływ na środowisko naturalne, dlatego z myślą o przyszłych pokoleniach podejmujemy przedsięwzięcia ograniczające i neutralizujące go.


Na kolejnych stronach raportu pokazujemy, jak nasze wewnętrzne zmiany uwzględniały zasady zrównoważonego rozwoju. Szczegółowo prezentujemy też rozliczenie z zobowiązań, których podjęliśmy się w poprzednim raporcie.


Zapraszamy Państwa do uważnej lektury!


Zarząd Grupy Nowy Styl

Pobierz raport Zobacz online

Działania rozwojowe

W pierwszym raporcie społecznym (2012-2013) złożyliśmy obietnicę konkretnych 15 działań. Większość z nich udało nam się zrealizować, nad kilkoma zobowiązaliśmy się pracować w kolejnych latach. Projekt rozwoju kadry kierowniczej i Centrum Szkoleniowe, nowe proekologiczne rozwiązania w obszarze transportu i produkcji czy inwestycje w badania i rozwój produktów akustycznych – to tylko wybrane z udanych projektów, o których piszemy w raporcie, a które wprowadzają istotną zmianę dla naszych interesariuszy.

Cele strategiczne

Podczas przygotowania raportu 2014-2015 zrewidowaliśmy nasze plany na kolejne lata. Oparliśmy się na strategii biznesowej firmy, dostrzegając jak wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ na rok 2030. Przeanalizowaliśmy opinie naszych kluczowych interesariuszy zebrane podczas dedykowanego badania oraz okresowych ankiet satysfakcji klientów i pracowników. W wyniku tego zdefiniowaliśmy cele strategiczne dla każdego obszaru - środowiska, pracowników, relacji z rynkiem i społecznością lokalną – i sformułowaliśmy zadania do realizacji, które zostały wpisane w finalny raport.

Odpowiedzialny rozwój

Budując relacje nastawiamy się przede wszystkim na ich trwałość i opieramy je na zaufaniu. Z myślą o tym tworzymy też nasze produkty. Ich bezpieczeństwo, ergonomię, aspekty środowiskowe i jakościowe potwierdzamy w wewnętrznych laboratoriach oraz przez liczne certyfikaty instytucji zewnętrznych, których ilość z każdym rokiem rośnie. Inwestujemy w badania i rozwój, regularnie wdrażamy innowacje konstrukcyjne i organizacyjne, tak by nasze rozwiązania wychodziły naprzeciw potrzebom zmieniającego się świata i biznesu.

Standardy etyczne

Tak jak zapewniamy wysoki standard usług i produktów, niezależnie od lokalizacji klienta, tak chcemy też zagwarantować jeden wysoki standard etyczny. Dlatego w 2015 r. pracowaliśmy nad nowymi dokumentami strategicznymi Grupy Nowy Styl, które ujednolicają normy etyczne wewnątrz spółek firmy i w relacjach z dostawcami i partnerami. W efekcie powstały globalny „Kodeks dostawców Grupy Nowy Styl” oraz wewnętrzny „Kodeks etyczny” dla pracowników Grupy. Na mocy tego ostatniego powołujemy Rzecznika ds. Etyki, który będzie nadzorował skuteczne wdrożenie i egzekwowanie nowych zasad.

Strategia społecznej odpowiedzialności w Grupie Nowy Styl to rzadki w Polsce przypadek lokalnego podejścia do globalnych wyzwań. Grupa Nowy Styl powstała lokalnie i powoli dojrzewała do globalnej odpowiedzialności. Jestem przekonany, że analizując etapy tego procesu dojrzewania, studenci zarządzania, przyszli liderzy biznesu, będą w stanie lepiej zrozumieć, że wdrażanie rozwiązań angażujących interesariuszy, odpowiadających na konkretne potrzeby i problemy społeczne, przyczynia się do podnoszenia jakości kapitału społecznego, wzmacniając wartości związane ze wspołdziałaniem i realizacją dobra wspolnego.

PROF. ALK DR HAB. BOLESŁAW ROK


Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych,

Akademia Leona Koźminskiego

O raporcie

Raport Zrównoważonego Rozwoju „CSR Code 2014-2015” powstał w oparciu o międzynarodowy standard GRI G4. Zawarliśmy w nim najważniejsze informacje o naszych relacjach z:


  • ♦ pracownikami,
  • ♦ klientami,
  • ♦ dostawcami,
  • ♦ lokalną społecznością,
  • ♦ środowiskiem naturalnym.

Dokument ma zasięg globalny. Opisujemy całościowy wpływ Grupy (np. na środowisko), ale też projekty realizowane lokalnie: w Polsce, gdzie pracuje 73% naszych pracowników, Niemczech, skąd pochodzi 30% dochodów firmy, ale też Szwajcarii, Holandii, Francji, Anglii, Czechach czy na Słowacji.


Dane i metodologia tworzenia raportu zostały potwierdzone podczas zewnętrznego audytu firmy Deloitte.


Kontakt

Alina Szastok

PR and CSR Specialist

+48 510 005 355

alina.szastok@nowystylgroup.com

Przemysław Różowicz

Marketing & CSR Manager

+48 510 005 424

przemyslaw.rozowicz@nowystylgroup.com